Cleaning Tool

Cleaning Tool for vasking av pakningsflater på rørskjøter subsea, eksempel på produksjon for EAB Engineering (OneSubsea)

For mer informasjon om Thune Produkter Industri- Trykk her