Herding

Vi har vakuumovner og gassovner for flere typer herding.

 

AVDELINGSINFORMASJON

Herderiet på Raufoss

For å ivareta stålets styrke og utnytte dets potensialer er en riktig varmebehandling en betingelse for produktets holdbarhet og avgjørende for et godt sluttresultat.
Vi utfører varmebehandling etter spesifiserte prosedyrer tilpasset de egenskaper stålet skal ha.

Vi leverer herderapport med utført hardhetsmåling og prosessutskrift som viser tid og temperaturforløp etter oppdragsgivers krav.
Ta kontakt for å diskutere stålvalg eller varmebehandlingsalternativer for å sikre et best mulig resultat.

Vi har følgende hovedprosesser

Gjennomherding
 • Vacuumherding og varmebehandling i vacuumovn
 • Luftherdet stålkvalitet
 • Gløding av rustfritt (Enkelte kvaliteter)
 • Varmebehandling av titan, inconel etc
Vakuumovn
 • Herding av luftherdet stål kvaliteter
 • Glødeprosesser
 • Varmebehandling av titan, inconel etc

Oppvarming i vacum og avkjøling med Nitrogen foregår i lukket atmosfære, for å unngå glødeskall og avkulling.
Styrte prosesser i kalibrerte ovner sikrer samme resultat hver gang. Alle våre ovner er kalibrerte etter standarden AMS 2750 D

Herdeprosesser som gir et herdesjikt

Settherding av SS2511, St 52 etc
 • Sjikt mellom 0,3 og opptil 1,2 m.m
 • Overflatehardhet samt i sjikt ca. HRc 58-62 (650-750 HV)
 • Kjernehardhet i materialet opprettholdes som før herding
 • Kan maskeres for å unngå hard overflate på partier av delene
Nitrokarburering (Nitrering)
 • Foregår ved 570 grader C
 • Hardhet på ca. HRc 65. Dette er avhengig av stålkvalitet
 • Sjikt på 0,02 m.m
 • Kan maskeres for å unngå hard overflate på partier av delene
 • Gunstig med tanke på friksjon, stål mot stål
 • Virker positivt med tanke på korrosjon (Er ikke et korr. middel)
Glødeprosesser
 • Spenningsgløding
 • Mykgløding

Gassovner

Vi har 3 gassovner, disse benyttes i hovedsak til
 • Settherding
 • Seigherding
 • Nitrokarburering

Oppvarming med endogass og avkjøling i olje foregår i lukket atmosfære for å unngå glødeskall og avkulling. Styrte prosesser i kalibrerte ovner sikrer samme resultat hver gang. Alle våre ovner er kalibrerte etter standarden AMS 2750 D

Kontaktperson

Frode Kristiansen

Frode Kristiansen

Salg og Markedsansvarlig

+47 908 36 049

Finn Lundgård

Finn Lundgård

Herdemester

+ 47 982 39 825