Eksempler på tidligere konstruksjoner

Denne toolingen er en ….

Denne toolingen er en ….

Denne toolingen er en ….